Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem kain.pl, prowadzony jest przez : Firma Usługowo-Handlową „KAIN” z siedzibą w Toruniu, ul. Bukowa 25A nr NIP 956-102-32-56, nr Regon 870586087

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Działalność prowadzona jest na terenie Polski. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany podczas rejestracji konta w sklepie, adres e-mail wiadomość dotyczącą zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulamin. Do zakupów w sklepie internetowym kain.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zarejestrowanie konta w sklepie kain.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez F.U.H. KAIN. prowadzącej sklep kain.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług. Dane teleadresowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych innym firmom. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego kain.pl. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia w sklepie można składać poprzez formularz na stronie sklepu kain.pl Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w ciągu trzech dni roboczych. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja Regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, czyli podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez Klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Formularz zamieszczony jest na stronach sklepu internetowego kain.pl . Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

IV. CZAS WYSYŁKI, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, liczy się od momentu jego potwierdzenia, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Realizacja zamówienia na towar z czasem realizacji „na zamówienie” będzie miała miejsce po powstaniu zamówienia i indywidualnych uzgodnieniach z Klientem. W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem esklep@kain.pl Towar wysyłamy po uprzednim zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym Sprzedającego. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: · wpłata na konto bankowe Sprzedającego. · płacąc przy odbiorze (pobranie)

V. REKLAMACJE, GWARANCJE

Gwarancją nie są objęte jakiekolwiek wady, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe posługiwanie się towarem; usterki powstałe w wyniku ingerencji w produkt, wykonywanych przez inny podmiot niż firmę KAIN w okresie gwarancji; jakiekolwiek wady wynikające z nieprawidłowego przechowywania, niewłaściwej konserwacji itp. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ukryte, powinien odesłać go na adres sklepu wraz z dokumentem zakupu, wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (dostępnym do pobrania na stronie sklepu) oraz wydrukami, wskazującymi na zgłaszaną usterkę. Ograniczona gwarancja na moduły drukujące marki „KAIN” w drukarkach Oki®, Brother®, Samsung®, Ricoh®, Lexmark®Ta ograniczona gwarancja obejmuje moduły drukujące marki ‘KAIN” do drukarek Oki®, Brother®, Samsung®, Ricoh®, Lexmark® oraz tonerów wymienionych przez klienta i dotyczy tylko produktów marki KAIN lub tonerów oryginalnych sprzedawanych przez lub wypożyczanych od firmy F. U-H. „KAIN”, autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W wyniku zaginięcia przesyłki podczas transportu czas rozpatrywania reklamacji ulega wydłużeniu, spowodowane jest to złożeniem stosownych dokumentów Koszt odesłania towaru ponosi kupujący. Przesyłka zwrotna jest odsyłana do klienta na koszt sprzedającego.

VI. ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient ma prawo zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Prosimy o awizowanie nadane j przesyłki pod adres esklep@kain.pl Jest to możliwe tylko wówczas, gdy: · produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony (nie zostały naruszone plomba oraz etykieta identyfikacyjna) · produkt zostanie zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym jeśli takie posiadał · do zwracanego produktu zostanie dołączona otrzymana z nim faktura · materiały eksploatacyjne należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, elastyczne wypełnienie). · zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez Zamawiającego konto · towar, którego zwrot / reklamacja / wymiana nie zostanie uznana (z powodu np. odesłania po wymaganym terminie, niezawierająca dowodu zakupu oraz wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego, braku opakowania) będzie odesłany na koszt Kupującego

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a F.U.H. KAIN. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu kain.pl. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: esklep@kain.pl